Akuttandvård

TANDAKUTEN öppnade för tjugo år sedan. Givetvis ger det alla medarbetare stor erfarenhet av akuttandvård. Ibland krävs specialisthjälp och vi kan remittera till specialister som vi lärt känna genom samarbete.

Vi har haft Privattandläkarföreningens uppdrag att ansvara för Privattandläkarjouren sedan 2001 och har har öppet alla dagar. Vi är nu sex tandläkare, en tandhygienist och fem tandsköterskor på kliniken. Vi har tidsbeställning med korta väntetider och snabbt omhändertagande. Helgjourtillägg: 200 kr.

© 2012 Tandakuten Design och produktion Rosenblom Design